Audyty bezpieczeństwa

Potrzebujesz doświadczonych audytorów, którzy kompleksowo sprawdzą bezpieczeństwo twojego urzędu lub firmy?

Od nas nie dostaniesz laurki, ale rzetelny opis stanu faktycznego, wnioski oraz propozycje zmian.

 

 

Nasz audyt obejmuje:

 

» Analizę ryzyka dla normalnego funkcjonowania organizacji, uwzględniającą wszelkie zidentyfikowane zagrożenia.

 

» System zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym funkcjonalność systemu informatycznego.

 

» Procedury zapobiegania przestępstwom gospodarczym, tj. korupcja, pranie brudnych pieniędzy, itp.

 

» Ochronę fizyczną, zabezpieczenia mechaniczne oraz systemy elektroniczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznej sprawności.

 

» Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym realną zdolność do zachowania ciągłości działania.

 

» Inne wymagane prawem obszary działalności, np. obrót sprzętem specjalnym.

 

 

Z nami poznasz swoje prawdziwe bezpieczeństwo!