Ochrona danych osobowych

Chcesz sprostać obowiązkom właściwego zabezpieczenia danych osobowych, a jednocześnie nie sparaliżować normalnego funkcjonowania urzędu czy firmy? 

Skorzystaj ze wsparcia tych, którzy rozumieją jak osiągnąć równowagę pomiędzy obostrzeniami ustawowymi, a specyfiką prowadzonej działalności.

 

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 

» Audyt, którego celem jest ustalenie przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych oraz wymogów organizacyjnych i technicznych jakie należy zapewnić by osiągnąć optymalny poziom ich ochrony.

 

» Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, która dostosowana do specyfiki działalności pozwoli na zbudowanie całościowego systemu zarządzania, nie tylko spełniającego wymagania ustawy, ale przede wszystkim wspierającego normalne funkcjonowanie organizacji.

 

» Wsparcie procesu wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), lub wykonywanie takiej usługi w ramach tzw. outsourcingu.

 

» Szkolenia dla wszystkich pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

» Przeprowadzenie procedury publikacji zbiorów danych osobowych lub ich rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

» Zarządzanie kryzysem zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

 

Z nami nie straszne są kontrole GIODO!