Ochrona informacji niejawnych

Chcesz szybko i skutecznie zbudować (odbudować) system ochrony informacji niejawnych w swoim urzędzie czy firmie?

Powierz to byłym funkcjonariuszom służb specjalnych, którzy to po prostu zrobią.

 

 

Nasza oferta obejmuje:

 

» Określenie poziomu zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego dla informacji niejawnych.

 

» Analizę i ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.

 

» Zaprojektowanie i budowę bezpiecznego pomieszczenia "Kancelarii Tajnej".

 

» Opracowanie dokumentacji Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.

 

» Opracowanie dokumentacji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

 

» Szkolenie z ochrony informacji niejawnych.

 

Ponadto jesteśmy gotowi by pełnić funkcję:

→ Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

→ Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

→ Administratora Systemu Teleinformatycznego.

→ Kierownika Kancelarii Tajnej.

Posiadamy uprawnienia pozwalające na wykonywanie projektów niejawnych o klauzuli "Ściśle Tajne" oraz odpowiadających im klauzul NATO i Unii Europejskiej.

 

 

Z nami świat tajemnic przestaje być zaczarowany!