Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Pragniesz stworzyć system zarządzania obiegiem informacji, a jednocześnie skutecznie zabezpieczyć najważniejsze biznesowe sekrety?

Wybierz wsparcie, które gwarantuje, że nie tylko ochronisz swoje tejemnice, ale przede wszystkim usprawnisz procesy informacyjne.

 

 

Oferujemy pomoc w:

 

» Inwentaryzacji aktywów informacyjnych, która pozwoli na identyfikację wszystkich rodzajów informacji przetwarzanych w organizacji oraz ich nośników.

 

» Opracowaniu wykazu tejemnic przedsiębiorstwa, będącego skutkiem oceny wrażliwości poszczególnych grup informacji oraz analizy ryzyka utraty ich poufności.

 

» Stworzeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji opartego na międzynarodowym standardzie ISO 27001, dostosowanego do wymagań i specyfiki prowadzonej działalności.

 

» Modernizacji zabezpieczeń systemu teleinformatycznego.

 

» Przygotowaniu organizacji do procedury audytu certyfikacyjnego dla wdrożonego systemu.

 

» Podniesieniu świadomości pracowników firmy – szkolenia, warsztaty, testy.

 

 

Nie rozdawaj tajemnic konkurencji!