dr Łukasz Kister

Ekspert (Cyber) Bezpieczeństwa

20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie.

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa – „Ściśle Tajne”
 • NATO Personnel Security Clearance Certificate – „Cosmic Top Secret”
 • EU Personnel Security Clearance Certificate – „EU Top Secret”
 • ESA Personnel Security Clearance Certificate - „ESA Top Secret”
 • Biegły Sądowy
 • Audytor Wiodący Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001
 • Audytor Wiodący Ciągłości Działania ISO 22301
 • Risk Manager ISO 31000
 • Incident Response Manager
 • Head of CERT
 • Cloud Security Manager ISO 27017
 • Inspektor Ochrony Danych
By zachować posiadane tajemnice nie wystarczy samo milczenie. Kto zdradzi tajemnice nie ma już nadziei. Kto nie zna wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce. Walcz zbiegając ze wzgórza, a nie wspinając się na nie. Na wojnie chodzi o zwycięstwo, nie o upór. Okrada się ludzi, nie komputery.

Kontrwywiad gospodarczy

Zabezpieczenie prowadzonego projektu biznesowego przed wrogimi działaniami o charakterze szpiegostwa gospodarczego.

Bezpieczeństwo informacji - ISO 27001

Organizacja skutecznego systemu ochrony tajemnic zgodnie z dobrymi międzynarodowymi praktykami.

Audyt Bezpieczeństwa

Analiza i ocena rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Analiza ryzyka
- ISO 31000/27005

Przeprowadzenie szacowania poziomu ryzyka dla zdarzeń niepożądanych zgodnie z uznanymi standardami metodologicznymi.

Ciągłość działania
- ISO 22301

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie ze sprawdzonym międzynarodowym standardem.

CyberObrona

Wdrożenie wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Organizacja Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT).

kod QR